top of page

Tropic-

Dtox/

乳酸桿菌-03.png
乳酸桿菌-02.png
乳酸桿菌-01.png
  • 多國雙層包埋專利

  • 刺激活化免疫系統

  • 保護好菌直達腸道

  • 保持腸道微生物菌相平衡

  • 可通過胃酸、膽鹽,並於適當時間釋放

certificate-01.jpg
第一道保護層.jpg
第二道保護層.jpg

排毒瘦身益生菌沖劑

專利複合乳酸菌

Dtox_OrderNow_icon-01.png
Dtox_OrderNow_icon-01.png
bottom of page