top of page
  • 日本專利成分,日本認定為”特定保健用食品素材”

  • 使腸道好菌變多,調節腸道,增加排便量,改善便秘

  • 延緩餐後血糖上升

  • 降低血清脂肪,減少體脂肪

BMI-01.png
改善便秘.jpg
降低血清脂肪.jpg
slim-athletic-waist-young-woman.jpg
Atheroma.jpg
Dtox_OrderNow_icon-01.png

Tropic-

Dtox/

排毒瘦身益生菌沖劑

日本專利水溶性纖維

Dtox_OrderNow_icon-01.png
bottom of page